INTRODUCCIÓ

El present document i els esmentats en ell estableixen les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web i la compra de productes al mateix (en endavant, les “Condicions”).

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans d’utilitzar aquest lloc web. A l’utilitzar-lo, vostè accepta aquestes Condicions.

Aquestes condicions podrien ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’usuari llegir-les, ja que les condicions per les quals es regirà qualsevol contracte seran les vigents en el moment de l’ús del lloc web.

Totes les il·lustracions, gràfics, fotografies, imatges i qualsevol dels altres elements que formen part del web són propietat exclusiva de COTTON DESIGN BCN SL, amb CIF B66647868, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 45071, foli 49 full B-476002 insc 1. La còpia o utilització d’aquests elements no comporta la transferència de cap dret sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la reproducció, publicació, modificació i la distribució per qualsevol mitjà dels elements d’aquest web.

 

LES SEVES DADES

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al contingut en la nostra política de privacitat. En fer ús d’aquest lloc web vostè declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat i consent el tractament d’aquesta informació.

 

ÚS DEL LLOC WEB

En realitzar comandes a través del mateix, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes, i s’obliga a facilitar-nos el seu nom complet, telèfon de contacte i correu electrònic.

Així mateix, es compromet a no realitzar comandes falses o fraudulentes. Si COTTON DESIGN BCN SL considera que ha fet una comanda d’aquesta índole podrà anul·lar-la i exercir les accions legals pertinents.

Vostè no ha de fer un ús indegut d’aquest lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest lloc web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el nostre lloc web. No ha d’atacar aquest lloc web a través d’un atac de denegació de servei.

 

ÀMBIT DEL SERVEI

Els articles que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estan únicament disponibles per al seu enviament a tot el territori de la Unió Europea.

 

CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

Després de cursar la seva comanda, vostè rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”).

Totes les seves comandes estan subjectes a la nostra acceptació, i no hi haurà cap contracte entre vostè i l’empresa en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per l’empresa i cursada la “Confirmació d’enviament”.

El contracte per a la compra d’un producte entre vostè i nosaltres quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d’Enviament, mai abans. Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la “Confirmació d’Enviament”.

L’empresa no està obligada a subministrar cap producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li sigui confirmat l’enviament del mateix en una “Confirmació d’Enviament”.

Si la seva sol·licitud no és acceptada i ja s’hagués realitzat el pagament, l’import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat. Si la comanda no fos acceptada parcialment, el reintegrament es farà per la part que correspongui.

 

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la seva disponibilitat.

En aquest sentit, si es produeixen dificultats pel que fa al subministrament dels mateixos serà informat d’aquesta circumstància, i l’empresa procedirà al reemborsament de l’import de la comanda corresponent als productes que no es vagin a subministrar.

L’empresa es reserva el dret a modificar en qualsevol moment l’oferta de productes d’aquest lloc web. L’empresa no assumirà cap responsabilitat per les modificacions al web, i s’estarà al que disposa l’apartat “CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE”.

 

ENVIAMENTS I DESPESES

El transport dels articles comprats es realitzarà a través de la companyia que indicarem a l’email de “Confirmació d’Enviament”.

El termini d’entrega de les comandes està subjecte al lloc del destí. No obstant això, des de FETE ens esforçarem per aconseguir que els lliuraments es realitzin en un període d’entre 3 i 5 dies laborables comptats a partir del dia de la “Confirmació de comanda”. Els citats terminis de lliurament són orientatius i en cas de demora, no donarà dret a exigir cap indemnització.

Per evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar algú al domicili, etc.), és fonamental que s’empleni correctament el formulari facilitant un telèfon de contacte.

El seguiment de les comandes podrà realitzar-se en el lloc web de l’operador que realitzi l’entrega o contactant amb ell per telèfon. Per a qualsevol dubte o incidència, pot posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client al telèfon +34 937561063. De 9 a 20h.

El preu del transport es calcula en funció del lloc del destí. Les tarifes de transport segons el país i lloc de destí són les següents: Espanya Península 5,00 € (IVA inclòs); Balears 10,00 € (IVA inclòs); Canàries, Ceuta i Melilla 19,30 €, Portugal 6,00 € (IVA inclòs); Europa 22,80 € (IVA inclòs).

El preu exacte del transport figurarà a la pàgina que resumeix la compra i es mostrarà abans d’escollir la forma de pagament.

 

LLIURAMENT

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” de la comanda en el moment que sigui firmada la recepció de la mateixa a l’adreça de lliurament convinguda.

 

IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si després de dos intents resultés im possible efectuar el lliurament de la seva comanda, ens posarem en contacte amb vostè per veure la manera de poder procedir al lliurament de la mateixa.

En cas que transcorrin 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament i la mateixa no hagi estat lliurada per causa no imputable a l’empresa, s’entén que vostè desitja desistir del Contracte, li retornarem el preu pagat per aquests productes (excloses les despeses d’enviament) el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 30 dies des de la data en què considerem resolt el Contracte.

 

PREU I PAGAMENT

El preu de cada producte serà el que s’estipuli en cada moment al nostre lloc web.

Si es descobrís un error en el preu d’algun dels productes que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la, en aquest cas es reemborsarà l’import pagat.

Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

Els preus d’aquest lloc web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total de la comanda.

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà realitzat en el territori espanyol i el tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en el moment de la Confirmació d’Enviament.

 

PAGAMENT SEGUR

Sabem que és molt important protegir les teves dades durant el procés de compra. Per això, utilitzem el sistema de “pagament segur” mitjançant protocol SSL.

En pagar amb targeta bancària la comunicació és directa del client amb l’entitat financera, amb la qual cosa cap persona aliena a l’entitat pot tenir accés a les dades de la seva targeta.

Com puc pagar les meves compres?

Pot fer el pagament amb targeta de crèdit, dèbit, o transferència bancària.

En el cas que faci la compra per transferència bancària, disposa d’un termini de 4 dies per fer el pagament, en el cas que no estigui fet en aquest termini, cancel·larem la comanda i la pot tornar a tramitar en qualsevol moment.

 

DEVOLUCIONS

Treballem perseguint un gran repte, aconseguir que els clients quedin 100% satisfets de la seva compra, per això, si no queda satisfet de la seva compra online, li oferim la possibilitat de retornar el producte adquirit en un termini de trenta (30) dies, a comptar a partir de la data de lliurament.

Per a poder exercir el dret de devolució, cal que tots els articles a retornar compleixin els següents requisits:

a)     No han d’haver estat utilitzats, ni rentats, ni danyats.

b)    Han de conservar l’etiqueta original. Suggerim que es provi el producte sense treure l’etiqueta.

c)     S’han de retornar tots els productes en el seu embalatge original.

Procés de devolució

Per a la tramitació de la devolució, serà requisit disposar de la factura, on es troben les següents dades de la compra que haurà vostè de reflectir en el cos de l’email que ens enviarà des de l’apartat de “CONTACTAR”;

Número de factura

Número de comanda

Referència del producte

En la seva comunicació ha d’indicar l’operació a realitzar;

“Devolució” (retornar un article)

“Retornar article defectuós/equivocat” (retornar una peça que presenta algun defecte, o un article enviat per error).

En ambdós casos li agrairem un breu comentari sobre el motiu de la devolució, i si ho creu convenient podrà adjuntar una foto de la peça.

Serà convenient que revisi o actualitzi el seu email i telèfon de contacte.

Amb posterioritat, vostè rebrà un correu electrònic del nostre departament d’atenció al client, on li indicarem els passos a seguir.

En els casos de productes defectuosos o enviaments erronis, l’empresa assumirà les despeses de recollida del producte.

Un cop hàgim rebut el paquet a les nostres oficines pels mitjans indicats en el correu electrònic i confirmat que compleix els requisits a dalt assenyalats, procedirem al reemborsament de l’import dels articles retornats pel mateix mitjà de pagament utilitzat en la compra, i li remetrem un comprovant d’aquesta devolució al seu correu electrònic.

Si la devolució no pogués ser acceptada per no complir algun dels requisits indicats, ens posaríem en contacte amb vostè.

Qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al telèfon +34 937561063.

 

RESPONSABILITATS

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent. La responsabilitat de l’empresa llevat que expressament es disposi el contrari en les presents “Condicions”, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit al nostre lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

A causa de la naturalesa oberta d’aquest lloc web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, l’empresa no pot garantir la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquest lloc web, per la qual cosa l’empresa no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues que es poguessin atribuir al present contracte (pèrdues d’ingressos o venda, pèrdua de negoci, lucre cessant o pèrdua de contractes, pèrdua d’estalvis previstos, pèrdua de dades, pèrdua de temps de gestió).

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquest lloc web es subministren com a cos cert i sense garanties ni responsabilitat expresses o implícites sobre els mateixos.

Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, llevat d’aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris. El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets legals com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

 

ALTRES

Propietat intel·lectual.Vostè reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part del lloc web corresponen en tot moment a l’empresa.

Links des del nostre lloc web. En el cas que el nostre lloc web contingui enllaços a altres llocs web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquests llocs web o materials. Per tant, l’empresa no es fa responsable per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús i contingut.

Comunicacions electròniques. Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquest lloc web. A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit.

Cessió de drets i obligacions. El Contracte és vinculant tant per a vostè com per l’empresa, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents. Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a vostè, sense haver obtingut el consentiment de l’empresa per escrit. L’empresa es reserva el dret de transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè té com a consumidor reconeguts per llei, i no anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites, que l’empresa li hagi atorgat.


Accept

Site use cookies