INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol,  de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web és COTTON DESIGN BCN SL, Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 45071. foli 49. Full B-476002, inscripció 1a, amb domicili per a correspondència i notificacions en Carrer Gran,  85 08310 ARGENTONA (Barcelona), amb domini d’Internet www.fetebarcelona.com, inscrit en  el registre corresponent,  atenent a  comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: e-shop@fetebarcelona.com

L’ús del web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web. Conseqüentment, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot patir modificacions.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que les dades que proporcionin seran incloses en un fitxer del qual és titular COTTON DESIGN BCN SL, la finalitat del qual és venda online. Així mateix, s’informa que els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el domicili social Carrer Gran 85 08310 ARGENTONA (Barcelona).

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament..

A través d’aquest lloc web no es recull, ni es cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

DADES PROPORCIONADES VOLUNTÀRIAMENT PER L’USUARI

Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar-los i oferir-los el servei sol·licitat. Aquesta informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l’opció o servei que l’usuari sol·liciti.

L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.

Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s’incorporaran a un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l’Autoritat de Control competent, la responsabilitat del qual correspon a COTTON DESIGN BCN SL.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a COTTON DESIGN BCN SL, mitjançant comunicació escrita remesa a la següent adreça: Carrer Gran 85, 08310 ARGENTONA (Barcelona) Espanya; o bé, remetent un correu electrònic e-shop@fetebarcelona.com, indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitgen exercir.

DADES DE NAVEGACIÓ

El sistema de navegació i el software necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió de les quals es troba implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Aquesta informació no s’obté per ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs sol·licitat, l’hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat de controlar el correcte funcionament tècnic del lloc web i es cancel·len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

COOKIES

En cap cas s’utilitzen cookies per recaptar dades personals identificatives de l’usuari. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari accessibilitat al lloc web (preferències i pautes de navegació de l’usuari).

L’ús de cookies de sessió, si escau, únicament es limitarà a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb la finalitat de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.

ENLLAÇOS

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació al lloc web de www.fetebarcelona.com, no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

SEGURETAT

Les mesures de seguretat adoptades per COTTON DESIGN BCN SL, són les adequades a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Concretament, s’han adoptat les mesures de seguretat corresponents al nivell bàsic de seguretat conforme al Títol VIII del Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD


Accept

Site use cookies