CONCURS
“NOU TALENT FETE”

Bases del concurs


Descripció del concurs

La marca de moda FETE convoca el primer concurs "Nou talent Fete" amb l'objectiu de donar la possibilitat a dissenyadors i dissenyadores de moda (professionals o no) a produir el seu disseny, que serà inclòs a la col.lecció SS20 de Fete i portarà el nom del guanyador o
guanyadora.

Hem llançat el concurs en aquest moment perquè ens agradaria posar el nostre gra de sorra en ajudar a passar millor aquests dies. Creiem que pot ser un repte i una motivació que ajudi a passar millor aquest temps d'estat d'alarma. Sabem que la moda és la vostra passió. Per això la idea de crear un disseny, buscar el teixit adequat, fer esbossos, compartir el procés amb els més propers, etc. pot ser un bon estímul per fer més suportable aquesta situació.

Ens agradaria que dissenyessis la peça que t'agradaria portar el primer dia que puguem
sortir a celebrar que tot ha passat. La nit ideal amb la companyia ideal.

Normes de participació.

  • Per participar en el concurs cal enviar el dibuix (disseny) d'una samarreta o un vestit de dona, tots dos d'estiu. Cada participant pot presentar com a màxim 2 dissenys. Es poden enviar dues samarretes, o dos vestits o una samarreta i un vestit. Poden ser de màniga curta, màniga llarga o tirants. Curt o llarg. Ha d'estar pensat per a realitzar-se en un teixit natural que no sigui el cotó i que tingui caiguda (viscosa, cupro o un altre) i que sigui suau a el tacte tant si és de punt circular com a teixit a la plana. La producció del model guanyador serà tintada en peça, a l'estil Fete, així que el dissenyador o dissenyadora podrà aplicar diferents colors a la mateixa peça.
  • Els dissenys presentats no poden haver estat premiats en altres certàmens de moda.
  • Les peces han de ser llises (no estampades) i poden combinar diferents teixits.
  • El disseny pot ser realitzat a mà o amb ordinador. En el cas de ser realitzat a mà s'enviarà una fotografia de bona qualitat del dibuix, o el dibuix escanejat, si es disposa d'escàner. En el cas de realitzar amb ordinador s'enviarà el fitxer en . jpg o .pdf
  • Es presentarà el disseny de davant i darrera així com la definició dels teixits utilitzats i els complements. S'inclouran altres explicacions si el disseny així ho requereix.
  • Només el guanyador o guanyadora ha de presentar una fitxa tècnica del disseny, un cop comunicada la decisió (tipus de teixit, condicions de confecció,
    complements, fornitures, botons, etc.)

Cost de participació

La participació al concurs és gratuïta.

Requisits dels participants

Podran participar al Concurs només persones físiques, bé a títol particular o agrupat sota una marca comuna, amb independència de la seva nacionalitat o país de residència, que tinguin complerts els 18 anys.

Període de participació

El període de participació comença el dia 1 d'abril de 2020 a les 00,00h i finalitza el dia 24 d'abril de 2020 a les 24,00 h.

Premis

Premis: s'atorgaran 3 premis: un primer premi que consisteix a que la marca Fete produeixi el disseny guanyador i l’inclogui a la seva col.lecció SS20. La peça portarà el nom del dissenyador o dissenyadora guanyadors.

El primer premi inclou també un val de 150 € per poder gastar a la botiga online de Fete.

Un segon premi que consisteix en un diploma amb el reconeixement de finalista Nou Talent Fete i un val de 75 € per poder gastar a la botiga en línia de Fete.

I un tercer premi que consisteix en un diploma amb el reconeixement de finalista Nou Talent Fete i un val de 50 € per poder gastar a la botiga en línia de Fete

Procés de selecció

Un jurat especialitzat triarà als 3 premiats/des. El jurat estarà format per Carles Lladó Arnal i Maria Martínez Rodés, responsables de departament de disseny i dissenyadors de la marca Fete durant més de 20 anys.

Criteris de valoració

1. Originalitat, qualitat i creativitat dels dissenys presentats.
2. Innovació i adaptabilitat al mercat.
3. Viabilitat com a producte comercial.

Forma de participació

Forma de participació. S'enviarà un correu electrònic a concurso@fetebarcelona.com amb l'assumpte NOU TALENT FETE.

Comunicació dels guanyadors

El premi del concurs es comunicarà el dia 30 d'abril de 2020 a través de les xarxes socials de Fete. En Instagram (@fete_barcelona). A Facebook @FETEbarcelona. Fete contactarà directament amb els / les 3 guanyadors / es i posteriorment es farà públic a les xarxes, previ consentiment dels / les guanyadors / es.

Normes del concurs:

1. La presentació al concurs implica necessàriament l'acceptació completa i incondicional d'aquestes bases. L'incompliment d'alguna de les bases del concurs o el no respecte de les indicacions dels organitzadors i/o jurat serà penalitzat amb la desqualificació automàtica del candidat.

2. Els candidats garanteixen l'autoria dels dissenys presentats, així com l'originalitat i la novetat a escala mundial, amb total indemnitat per FETE. En el cas que algun dels dissenyadors fos declarat culpable de plagi, serà desqualificat automàticament.

3. La llengües oficials del concurs són el castellà i el català, poden usar-se les dues en totes les fases del concurs.

4. El jurat es reserva el dret a desqualificar els dissenys que no reuneixin les condicions mínimes de qualitat. També podrà ser declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat del que s'ha exposat no resultés l'adequada. En qualsevol cas, les decisions del jurat són definitives i no poden ser apel.lades.

5. Es declara expressament que el premi no pot compartir-se entre dos o més finalistes i que el jurat pot declarar nul.la la competició.

6. De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), FETE tractarà qualsevol dada rebuda dels candidats d'acord amb la legislació esmentada i es compromet especialment a adoptar les mesures adequades per garantir la privacitat de la base de dades personals, la confidencialitat i l'exercici dels drets dels participants.

7. La participació en aquest concurs implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat i el criteri de Fete.

8. La participació en el concurs comporta l'autorització per al tractament de dades que consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i / o guanyadores i la publicació dels noms dels guanyadors i / o guanyadores al web de Fete i en les corresponents xarxes socials.

9. La documentació personal presentada per tots els participants serà destruïda un cop hagi acabat el concurs.

10. Els treballs presentats no seran retornats, quedant en propietat de FETE, i poden ser utilitzats en exposicions, publicitat, articles, etc. Mai seran utilitzades per a ser produïts i/o comercialitzats.

11. En cas de ser seleccionat, se signarà un compromís de participació entre COTTON DESIGN BCN, S.L. (FETE) i el concursant guanyador

12. JURISDICCIÓ COMPETENT: Per tot el que no s'especifica en aquestes bases legals del concurs se sotmetrà a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquell moment.

13. FETE es reserva el dret a suspendre o ampliar el present Concurs, i fins i tot a la seva possible anul.lació, sempre que hi hagi una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul.lació definitiva .

Argentona, 30 de març de 2020


Accept

Site use cookies